چند روز پیش  خبر شبکه یک می گفت روزانه  از ایران ۵٠٠٠ نفر به عربستان سفر می کنند برای بجا اوردن حج  .

داشتم با خودم فکر می کردم توی کمترین خرجی که دولت وخود فرد بخواد بکنه  کمتر از ٣٠٠٠٠٠٠ تومان نمی تونه باشه که می شه روزی ١۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠تومان که ایرانیان عزیز در کشور دوست وبرادر عربستان خرج می کنن که در سال می شه۵۴٧۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠تومان البته این تعداد چیزی که شبکه خبر اعلام کرد که روزانه می رن واگر ١٠٠٠٠٠نفر دیگه رو هم که توی ایام حج می رن به این تعداد اضاف کنیم یعنی ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تومان دیگه اون وقت می شه عدد۵٧٧۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠تومان که ایرانی ها برای زیارت خانه خدا می پردازن و این پول می ره توی جیب دولت عربستان سودی که یک دولت وهابی هست می ره توی جیب دولت عربستان سودی که در طول جنگ دلار های نفتی فراوانی به عراق داد و هم اکنون از امارات در مورد سه جزیره دفاع می کنه و دنبال تغییر نام دریای پارس .توی عید امسال همین عربستان با همون پول های ما که خرج ورزش خودش کرد امد و توی تهران و جلوی چشم ریس جمهور تیم کشورمون شکست دادن و همون برادران عزیز عرب شروع به رقص و پایکوبی در تهران کردن .............

 سرمایه یه شرکت ٣٠٠ نفری چیزی حدود٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠تومان با در نظر گرفتن این موضوع که فقط روزی١۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠تومان فقط ۵٠٠٠نفر خرج می کنن توی عربستان می شه حداقل روزی ٨ شرکت ٣٠٠ نفری بوجود اورد و در سال می شه ٢٩٢٠ شرکت ٣٠٠ نفری ایجاد کرد یعنی می شه برای٨٧۶٠٠٠نفر تولید کار کرد با توجه به سخنان رهبر بزرگ بهتر ما توی رفتن حج هم صرفه جوی کنیم ایا بهتر نیست کسانی که قبلا حج رفتن دیگه حج تشریف نبرن و بجای اینکه این پول و ارز از کشور خارج کنیم بیان همون پول به نیازمندان کمک کنیم یا حداق به کسانی کمک کنیم که دارن کار افرینی می کنن چون ثواب این کار از هزار حج هم بنظر من بیشتر ............

 خوب البته اینم یه نظری هست.............

در ضمن اگر کسانی رو که به سوریه و عراق برای زیارت می رن اضاف کنید خودتون دیگه فکر کنم بتونید حساب کنید.............................


به گرد کعبه می گردی پریشان

که وی خود را در آنجا کرده پنهان

اگر در کعبه می گردد نمایان

پس بگرد تا بگردیم

نمی دانم چه پنداری

در اینجا همدم و همسایه ات در رنج و بیماری

تو آنجا در پی یاری

چه پنداری

کجا وی از تو می خواهد چنین کاری

چه پیغامی که جز با یک زبان گفتن نمی داند

چه سلطانی که جز در خانه اش خفتن نمی داند

چه دیداری که جز دینار و درهم از شما سفتن نمی داند

بدنبال چه می گردی که حیرانی

خرد گم کرده ای شاید نمی دانی