دانشمندان به این نتیجه رسید اند که می توان از طبیعت الگو برداری کرد .از انجای که ما ایرانی ها در هر ضمینه پیش تاز هستیم . از طبیعت در هر زمینه ای الگو برداری می کنیم برای همین من یک الگوی طبیعی از یک مبارزه رو  بصورت عکس گذاشته ام از دوستان می خواهم پیش بینی این مبارزه را  بکنند تا ما بتوانیم از طرف پیروز در دنیای انسانی حمایت کنیم....چشمک

 

این عکس یکی از 10 عکس برتر در دنیا شناخته شد .از نظر طبیعی هم این قورباغه درختی می تواند این مار چشم گربه‌ای را بخورد، هم این مار آن قورباغه را. دیوید میتلند انگلیسی این عکس را ساعت سه صبح در جنگل های بارانی برزیل گرفته است

این حالت آن قدر طولانی شد که عکاس ترجیح داد تا صحنه را بدون دیدن نتیجه ترک کند. این عکس یکی از کاندیداهای برترین  عکس در مسابقه عکاسی از حیاط وحش سال 2008 بود. این دومین عکس پربیننده در آن مسابقه بود.

منبع عکس