چند روز پیش توی سایت رادیو زمانه مطلبی در باره سکس و نیاز اموزش سکس خواندم که توی اون به این مسله مهم اشاره شد بود که سکس در ایران یک میوه ممنوع است و هرگز درباره اون صحبتی نمی کنند چه برسه به اینکه اموش هم بخوان بدن . در ادامه این

مقاله یه مصاحبه با یه دختر 28 ساله چاپ شد بود و برای جالبی و کاربر پسند شدن سه تا دونه عکس هم زده بود که هیچ گونه چیزخاصی که بخواد ضد خانواده یا ارزش ها باشه درون عکس ها نبود .

در کل مثل همیشه که من حوصله خوندن کامل چیزی رو ندارم مستقیم رفتم سراغ نظرات بیندگان و خوانند گان این سایت خیلی ها نظر داد ه بودن که این نشان می ده این مسله چقدر برای مردم مهمه حالا کار به خوب و بدش نداریم نکته جالب دیگش این که بیشتر نظرات مال خانم ها بود که خیلی بیشتر از مرد ها بود و خیلی از این بحث استقبال کرده بودن و خواهان بیشتر مطرح شدن این بحث واموزش اون شد بود که ما با این مورد هم کاری نداریم.

ولی چیز که من کار داریم فقط یه چیز :

یه زمانی پیر خردمندی می خواست یه نقطه دور رو به شاگردش نشان بدهد و چیزی رو درباره اون نقطه به شاگردش یاد بدهد بخاطر همین با انگشت خودش اون نقطه رو نشان می دهد که ناگهان شاگرد رو به استاد می کند و می گوید استاد انگشت شما یک مقداری کژ است بعد از این حرف استاد نگاه معنی داری  به شاگرد می کند و به شاگرد می گوید دیگه به تو چیزی یاد نمی دهم چون تو فقط نوک انگشت من را می بینی نه اون نقطه رو که انگشت منبه تو  نشدان می دهد.

خلاصه این براتون گفتم تا بدونید کسی که نوک انگشت رو فقط می بینه بهتر چیزی یادش ندین.توی همون نظرات بیشترین نظر در مورد عکس ها گفته شد بود. که چرا گذاشتی و یا چرا بیشتر نگذاشتی و چرا انقدر اسلامی و چرا غیر اسلامی حالا بگذریم که به مقاله نویس هم توهین کردن و هم به موضعات جانبی اشاره کرده بودن نه خود مطلب.

نتیجه:

هیچ وقت نگو قربون چشمای بادمیت برم.............

واینکه اگر انقدر مردم ما به اموزش سکس احتیاج دارن در خواست بدین من یه سایت پر از کتاب های اموزشی سکس سراغ دارم ادرسش بزارم اینجا