- کسی که میخواهد زنده بماند باید مبارزه کند و کسی که دست از مبارزه بردارد آن هم در جهانی که هستی آن وابسته به مبارزه کردن است لایق زنده ماندن نیست . (نبرد من ص ۱۷۶ )

اگر اقدامی با شکست و دلسردی روبرو شد نباید دست از تلاش و کوشش برداشت و امید پیروزی را از دست داد . نبرد من ص ۲۳۱

اشک های که پس از هر شکست می ریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.