بنام خدا

بنام خدا

یکی بود یکی نبود غیر خدا هیچ کی نبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

همیشه با خودم فکر می کردم اگر غیر از خدا کسی نبود پس قصه گو چطوری می خواد درباره قصه اش حرف بزن پس این همه شخصیت توی قصه اش از کجا امد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خوب چون من دیونه هستم نمی تونم درست فکر کنم حتمااااااااااااااااااااااا

/ 4 نظر / 23 بازدید
mina kiani

شاید مال دوره ازل بوده اون وقتی که هنوز هیچ کس به دنیانیامده بوده

سحر

در آغاز هیچ نبود...کلمه بود وآن کلمه خدا بود...

صورتک

[چشمک][نیشخند][قلب] شما هم دیوونه ای !!!