جلادهای ترسان

 

جلادهای ترسان

 

ترسان

برابر صف می ایستی

به سینه ی سرود خوان صف

شلیک می کنی

ترسان از مادر

که گل های خشک میدان تیر را

از چکمه ی تو پاک می کند

                                   -  با تف

 

از همسر

که خون تازه را

از دست های تو می شوید

                                   -  با اشک

 

ترسان از پدر

که تفنگش را از باغچه بیرون می آورد

و از برادر

که گلوله هایش را می شمارد .

 

جلادهای جوخه ی اعدام

از میدان های تیر

ترسان به خانه بر می گردند

ترسان .

 (به یا د بود شهیدان کشتار سال ۶٠به دست جلاد نقاش)

                                        تابستان 61

ایرج جنتی عطایی   

/ 2 نظر / 25 بازدید
mina kiani

چه صحنه وحشتناکی ....این جلاد نقاش کیه؟ نف همیدم[سوال]