# پروین_اعتصامی

مست و هوشیار

ای مفتی شهر                        از تو بیدارتریم                                         با این همه مستی زتو هوشیار تریم تو خون کسان نوشیده!                        ما خون رزان                                          انصاف بده                          ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 16 بازدید